Về chicken food

Về chicken food

Từ năm 2019, thương hiệu Gà rán khoai lang lắc Chicken Food ra đời cung cấp cho thị trường ăn uống n...