Chính sách thanh toán

Khi mua hàng khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc hoặc các ứng dụng thanh toán hoặc máy cà thẻ thông qua tài khoản ngân hàng của công ty.